NOLIETOTĀS AUTOMAŠĪNAS

au daudzus gadus Honda ir veidojusi sabiedrisko domu par vides jautājumiem, ļoti nopietni apzinoties savu kā pasaules transportlīdzekļu ražotāja atbildību un ieguldot darbu, lai, cik vien iespējams, samazinātu produktu ietekmi uz vidi. Honda veicina aktivitātes, kas uzlabotu automašīnu otrreizēju pārstrādi un sasniegtu "efektīvāku resursu izmantošanu".

Sīkāku informāciju par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi jūsu valstī.