Privātuma politika

Šajā privātuma politikā ir paskaidrots, kā NCG Import Baltics OÜ (''mēs'' vai ''mums''), kas ir daļa no Nic. Christiansen grupas, apstrādā jūsu personiskos datus. 
Nic. Christiansen grupa ir definēta kā: www.nc.dk

 

1 PAR DATIEM ATBILDĪGĀ PERSONA
Juridiskā persona, kas atbild par jūsu personisko datu apstrādi, ir:
NCG Import Baltics OÜ 
CVR numurs: EE 101949727
Meistri 12
EST - Tallinn 13517

2 PERSONISKO DATU LIETOJUMS
Jūsu personiskos datus mēs lietojam šādā nolūkā:
a) Lietojot mūsu mājaslapu:
a. Jūsu pieprasījumu apstrāde: Personiskie dati tiek lietoti, lai sazinātos ar jums attiecībā uz automobiļa izmēģinājuma braucienu, servisa apmeklējuma, kā arī citu pakalpojumu, ko iespējams pasūtīt mūsu mājaslapā, plānošanu un izpildi. Ja saistībā ar savu pieprasījumu jūs šeit sniedzat savu piekrišanu, jūsu personiskie dati tiek apstrādāti mārketinga informācijas sniegšanas nolūkā, kā aprakstīts turpinājumā, un jūsu personiskie dati tiek saistīti ar sīkfailu datiem, kā plašāk aprakstīts mūsu sīkfailu politikā.
i. Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personiskie dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, transportlīdzekļa dati, preferences.
ii. Datu apstrādes pamatojums: Piekrišana.
iii. Datu dzēšanas termiņš: vēlākais, 3 mēneši pēc izpildīta pieprasījuma. 
b. Mārketinga informācija: Personiskie dati tiek izmantoti mārketinga informācijas sniegšanas nolūkā, mērķtiecīgi veidojot mūsu individuālo saziņu ar jums atbilstoši jūsu interesēm un galvenās uzmanības jomām un nosūtot jums atbilstošu mārketinga informāciju arī, piemēram, jaunumu vēstules formā. Jūsu personiskie dati tiek saistīti ar sīkfailu datiem, kas plašāk aprakstīts mūsu sīkfailu politikā.
i. Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personiskie dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, sīkfailu dati, tiešsaistes lietotāja uzvedība, transportlīdzekļa dati, preferences.
ii. Datu apstrādes pamatojums: Piekrišana.
iii. Datu dzēšanas termiņš: 1 gads pēc pēdējās saziņas ar reģistrēto personu.
c. Mājaslapas lietotāju pieredzes uzlabošana: Līdz ar jūsu veiktu mūsu mājaslapas lietojumu tiek vākti personiski dati. Šos datus mēs izmantojam, lai uzlabotu mūsu mājaslapas lietotāju pieredzi un mūsu piedāvātos pakalpojumus. Papildinformāciju par to skatiet mūsu sīkfailu politikā.
i. Kādus datus mēs lietojam: Sīkfailu dati, tiešsaistes lietotāja uzvedība, un, līdz ar lietotāju aptaujām saistībā ar līdzdalību konkursos, tās tiek izmantotas papildus vispārējiem personiskajiem datiem, tādiem kā, piem., vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.
ii. Datu apstrādes pamatojums:  Piekrišana
iii. Datu dzēšanas termiņš: 6 mēneši pēc datu savākšanas
d. Mājaslapas statistika: Personiskie dati tiek izmantoti, izstrādājot mūsu mājaslapas un ar to saistīto pakalpojumu lietojuma statistiku. 
i. Kādus datus mēs lietojam: Sīkfailu dati, tiešsaistes lietotāja uzvedība. 
ii. Datu apstrādes pamatojums: Piekrišana
iii. Datu dzēšanas termiņš: 6 mēneši pēc datu savākšanas

d) Veikalu un darbnīcu lietojuma gadījumā – Kad iepērkaties autorizētu tālākpārdevēju un servisa darbnīcu tīklā, mēs kā importētājs saņemam un apstrādājam informāciju par jums turpmākajos nolūkos: [attiecas tikai uz Import]
a. Pakalpojumu izpilde: Kad iepērkaties pie autorizēta tālākpārdevēja un servisa darbnīcās, mēs saņemam un apstrādājam jūsu personiskos datus saistībā ar pirkto pakalpojumu izpildi. Tas notiek, piemēram, saistībā ar automobiļu un speciālu rezerves daļu pasūtīšanu, kā arī ar garantijas aktivizēšanu un importētāja piedāvātajiem iespējamajiem papildu pakalpojumiem, piem., palīdzība uz ceļa. 
i. Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personiskie dati, tādi kā, piem., vārds, pasūtījuma numurs, transportlīdzekļa dati.
ii. Datu apstrādes pamatojums: Līguma izpilde.
iii. Datu dzēšanas termiņš: 5 gadi pēc tā finanšu gada beigām, kurā veikta pēdējā transakcija ar klientu (finanšu gads = no 1. janvāra līdz 31. decembrim).
b. Servisa un garantijas apstrāde: Veikto pakalpojumu un pārbaužu dokumentācijas nolūkā, kas ir rūpnīcas garantijas uzturēšanas priekšnosacījums, mēs vāksim un apstrādāsim informāciju par jūsu automobili. Tas pats attiecas uz rūpnīcas darbu, kas vērsts uz jebkādu defektu novēršanu un koriģēšanu. Apstrādājot jebkādas garantijas prasības, ar lietas izskatīšanu saistītā dokumentācija tiek savstarpēji izpausta un apstrādāta tālākpārdevēja, importētāja un rūpnīcas starpā. Šajā dokumentācijā bez informācijas par jūsu automobili var būt ietverti arī jūsu personiskie dati.
i. Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personiskie dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, pasūtījuma numurs, transportlīdzekļa dati, lietu vēsture.
ii. Datu apstrādes pamatojums: Līguma izpilde.
iii. Datu dzēšanas termiņš: 5 gadi pēc tā finanšu gada beigām, kurā veikta pēdējā transakcija ar klientu (finanšu gads = no 1. janvāra līdz 31. decembrim), vai beidzoties garantijas termiņam, atkarībā no tā, kas iestājas vēlāk. 
c. Klientu apmierinātības aptaujas: Lai sekotu līdzi jūsu kā klienta apmierinātībai visā tirgū un saņemtu ieguldījumu mūsu klientu apkalpošanas pastāvīgā uzlabošanā, mēs vāksim un apstrādāsim jūsu personiskos datus saistībā ar klientu apmierinātības aptauju veikšanu.
i. Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personiskie dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, transportlīdzekļa dati, informācija par pēdējo iegādi.
ii. Datu apstrādes pamatojums: Likumīgas intereses
iii. Datu dzēšanas termiņš: 6 mēneši pēc datu savākšanas.
d. Servisa paziņojumi: Lai nodrošinātu labu klientu apkalpošanu, mēs sūtīsim jums servisa paziņojumus, piemēram, par virsbūves pārbaudi, rūsas pārbaudi u. c. saistībā ar garantijas segumu. Saistībā ar minēto mēs vācam un apstrādājam jūsu personiskos datus.
i. Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personiskie dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, transportlīdzekļa dati, darbnīcas rezervēšana.
ii. Datu apstrādes pamatojums: Līguma izpilde.
iii. Dzēšanas termiņš: beidzoties garantijai.
e. Statistika un ziņojumi: Lai novērtētu tālākpārdevēju darbu, sekotu to sniegumam, attīstītu un uzlabotu pārdošanas procesus tālākpārdevēju tīklā, kā arī veiktu klientu un tirgus analīzi biznesa pilnveides nolūkā, mēs vācam un apstrādājam jūsu personiskos datus.  
i. Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personiskie dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, transportlīdzekļa dati, lietu vēsture
ii. Datu apstrādes pamatojums: Likumīgas intereses.
iii. Datu dzēšanas termiņš: 6 mēneši pēc savākšanas (pēc tam dati tiek padarīti anonīmi)

3 AVOTI 
Kad vācam informāciju no avotiem, kas neesat jūs, šis avots/avoti būs:
a) Automobiļu tālākpārdevējs [attiecas tikai uz Import], ja mērķis ir statistika, mārketings, kā arī līguma izpilde
b) Valsts reģistri: Motorizēto transportlīdzekļu reģistrs, CPR reģistrs, CVR reģistrs, ja mērķis ir viennozīmīga identificēšana, kā arī līguma izpilde.
c) Līzinga un finansēšanas uzņēmumi, kur varam izveidot kredīta iespējas saistībā ar līguma slēgšanu.
d) Kredītreitingu aģentūra, kurā varam veikt jūsu kredīta novērtējumu saistībā ar līguma slēgšanu.
Par jums savāktās informācijas izcelsme ir:
a) ES/EEZ

4 JŪSU PERSONISKO DATU TĀLĀKNODOŠANA 
Mēs tālāknododam jūsu personisko informāciju šādu kategoriju saņēmējiem:
a) Automobiļu tālākpārdevēji un ražotāji [attiecas tikai uz Import]
b) sadarbības partneri, tādi kā finansēšanas uzņēmumi, apdrošināšanas sabiedrības un pakalpojumu sniedzēji (piem., palīdzība uz ceļa, riepu uzglabāšana un tamlīdzīgi).   
c) Citi piegādātāji un sadarbības partneri, kuri palīdz mūsu darbā (piem., pakalpojumu sniedzēji, tehniskais atbalsts, piegādātāju pakalpojumi, finanšu institūcijas)
d) Uzņēmumi, ar kuriem par datiem atbildīgā persona ir iesaistīta vienā koncernā, proti, Nic. Christiansen grupā (www.nc.dk).
e) Valsts iestādes.
f) Sociālie plašsaziņas līdzekļi (piem., Facebook, LinkedIn).

5 PĀRSŪTĪŠANA UZ VALSTĪM ĀRPUS ES/EEZ
Par izejas punktu kalpo tas, ka mēs nepārsūtām jūsu personiskos datus uz valstīm ārpus ES/EEZ. Ja atsevišķos gadījumos tādai pārsūtīšanai uz valsti ārpus ES/EEZ jānotiek, tas tiek norādīts saistībā ar šādu īpašu apstrādi. 

7 OBLIGĀTĀ INFORMĀCIJA 
Informācija, ko vācam, lai apstrādātu personiskos datus, dažos gadījumos būs obligāta, tas ir, lai sazinātos ar jums, sniegtu pakalpojumu, veiktu kredīta novērtējumu u. tml. Saistībā ar konkrētās personisko datu apstrādes ieviešanu mēs informēsim jūs par to, kāda informācija ir obligāta. Nesaņemot šādu obligāto informāciju, mēs nevarēsim nodrošināt vēlamo darbību vai pakalpojumu.

8 JŪSU TIESĪBAS
Jums ir šādas tiesības:
Jums ir tiesības pieprasīt ieskatīšanos savos personiskajos datos, to labošanu vai dzēšanu.
Tāpat jums ir tiesības iebilst pret savu personisko datu apstrādi un to ierobežot.
Jo īpaši jums ir bezierunu tiesības iebilst pret savu personisko datu apstrādi tiešas mārketinga informācijas sniegšanas nolūkos.
Ja jūsu personisko datu apstrāde notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Jūsu piekrišanas atsaukums neietekmēs tās apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas. 
Jums ir tiesības saņemt sevis sniegto personisko informāciju strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā (saskaņā ar datu pārnesamību). 
Jūs vienmēr varat iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē, piem., Datatilsynet.

Jūs varat izmantot savas tiesības: sazinoties ar par datiem atbildīgo personu, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju vai rakstot GDPR@nc.dk.
Var pastāvēt nosacījumi vai ierobežojumi attiecībā uz šīm tiesībām. Tādēļ nav absolūti droši, ka varēsit izmantot savas tiesības uz datu pārnesamību kādā konkrētā gadījumā – tas būs atkarīgs no konkrētajiem apstākļiem, kas saistīti ar datu apstrādes darbībām.

Pēdējais atjauninājums: 14. maijs 2018