Konfidencialitātes politika

NCG Import Baltics OÜ apņemas aizsargāt un ievērot jūsu privātumu. Konfidencialitātes politika paredz pamatnoteikumus par to, kā mēs apstrādājam jebkādus no jums ievāktos vai jūsu sniegtos personīgos datus. Lūdzu, rūpīgi izlasiet turpmāk sniegto informāciju, lai saprastu mūsu uzskatus un praksi attiecībā uz jūsu personīgajiem datiem un to, kā mēs tos apstrādājam. 

1998. gada Datu aizsardzības likuma (“Likums”) izpratnē datu pārraugs ir NCG Import Baltics OÜ, kas atrodas:

Meistri 12, 13517 Tallinn, Estonia

Datu vākšanas un apstrādes noteikumi, kā arī datu aizsardzība

Ievācot, izmantojot un apstrādājot personas datus, NCG Import Baltics OÜ (Honda Baltic), ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu aizsardzības likumu.

Honda ievāc šādus personas datus: vārds, kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, adrese), personas iegādātie Honda produkti un atsauksmes. Ievāktos personas datus Honda galvenokārt izmanto klientu apmierinātības pētījumu veikšanai, produktu un pakalpojumu analizēšanai un uzlabošanai, kā arī pasūtījumu izpildei un atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai.

Klientu personas datus ievācam no šādiem avotiem:

-      dati par regulāriem apmeklējumiem no Honda pārstāvniecībām;
 -      informācija, kas iesniegta mājaslapā, aizpildot pieteikuma veidlapas vai izmēģinājuma braucienu reģistrācijas veidlapas;
 -      informācija, kas iesniegta mājaslapā, piesakoties jaunumu saņemšanai;
 -      informācija un kontaktinformācija, kas norādīta klientu apmierinātības pētījumos un klientu atsauksmēs;
 -      kontaktinformācija, kas sniegta, piedaloties Honda akcijās;
 -      informācija par produktu tirdzniecību no Honda oficiālajiem izplatītājiem;
 -      informācija no publiskajām datu bāzēm (reģistriem).

Honda rīcībā esošie dati tiek iegūti tikai no iepriekš minētajiem avotiem – Honda Baltic neievāc un nepieprasa personas datus no trešajām pusēm. Honda Baltic neievāc klientu personas datus, kas personas datu aizsardzības likuma izpratnē tiek uzskatīti par sensitīviem.

No klientiem saņemtie dati tiek apstrādāti Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs. Datu apstrādi veic Honda Baltic vai trešās puses, kas strādā Honda interesēs un uz kurām attiecas šo noteikumu prasības. Saskaņā ar iepriekš minēto klientu personas dati var tikt nosūtīti šādām trešajām pusēm:

 -      Honda grupas uzņēmumiem;
 -      Honda sadarbības partnerim TTR Group Gmbh klientu apmierinātības pētījumu veikšanai un datu analīzei;
 -      nodokļu un muitas dienestam, policijai un citām valsts iestādēm nepieciešamajā apmērā un saskaņā ar likumu.

Neatkarīgi no tā, uz kurieni vai kam personas dati tiek nosūtīti vai kur tiem tiek nodrošināta pieeja, Honda Baltic nodrošina Latvijas Republikā ievākto personas datu aizsardzību atbilstoši personas datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām.

Ar šo Honda Baltic apstiprina, ka ievāktie personas dati netiks nodoti publiskai lietošanai.

Ar šo Honda Baltic apstiprina, ka personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar likumības, mērķtiecības, minimālisma, lietošanas ierobežošanas, datu kvalitātes, drošības un individuālas dalības principiem.

Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei (apzinoties, ka Honda Baltic un Honda izplatītājiem joprojām ir tiesības apstrādāt iesniegtos personas datus, lai nodrošinātu likumā noteikto pienākumu izpildi), kā arī pieprasīt jebkuras personas datu daļas atjaunināšanu, maiņu vai dzēšanu.

Ja nevēlaties, lai Jūsu dati tiktu izmantoti iepriekš minētajos veidos, lūdzu, nosūtiet mums pieteikumu brīvā formā uz e-pasta adresi info.baltic@ncgimport.com.

Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un piekrīt, ka viņa personas dati tiek izmantoti, apstrādāti un pārsūtīti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.